Резултати от 52-та Международна олимпиада по физика

      52-та Международна олимпиада по физика (МОФ) се проведе от 10 до 17 юли 2022 г. онлайн (домакин Швейцария). В олимпиадата участваха отбори от 75 държави, като общият брой участници бе 368. Олимпиадата се проведе в два кръга, като на първия кръг учениците се състезаваха върху две експериментални задачи, а на втория кръг – върху три теоретични.

Българският отбор беше съставен от следните ученици:

  1. Александър Пламенов Проданов, 12 кл., ППМГ „Никола Обрешков“, Казанлък
  2.  Явор Мирославов Йорданов, 12 кл., НПМГ, София
  3.  Маргулан Ерланович Исмолдаев, 11 кл., МГ ”Д-р. Петър Берон”, Варна
  4.  Александър Драгомиров Русев, 12 кл., Първа езикова гимназия, Варна
  5.  Виктор Бориславов Михайлов, 11 кл., СМГ ”Паисий Хилендарски”;, София

Ръководители на отбора бяха проф. дфн Мирослав Абрашев и доц. д-р Нено Тодоров, а ръководители – технически организатори на онлайн провеждането бяха ас. Калоян Генков и студент Георги Александров, всички от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (домакин на онлайн провеждането).

Всички участници в отбора спечелиха медали, както следва:

  •  Александър Проданов – златен медал;
  • Маргулан Исмолдаев – сребърен медал;
  • Александър Русев, Явор Йорданов и Виктор Михайлов – бронзови медали.

По статут МОФ е индивидуално състезание и не се обявява официално отборно класиране. С медали се награждават участниците в зависимост от получените от тях точки и мястото им в общата класация на всички участници: златен медал – първите 8%, сребърен медал – първите 25%, бронзов медал – първите 50%.

Българският отбор за първи път след 2013 г. има отново златен медал. Това е и най-доброто представяне на отбора от първото провеждане на олимпиадата през 1967 г. досега.