Ще се проведат факултативни курсове по математика и по физика за първокурсници от 15 септември

Уважаеми първокурсници,

Добре дошли във Физическия факултет на Софийския университет!

Официалното откриване на учебната година ще е на 03.10.2022 г., а от 15.09.2022 г. ще започнат два факултативни курса: по физика и по математика. Курсовете са предназначени за тези от вас, които не са изучавали физика и математика във втория гимназиален етап (11 и 12 клас). Тяхната цел е да ви помогнат да усвоявате по-лесно материала от първия семестър.

Курсовете „Увод в университетската математика“ и „Основни понятия в механиката“ ще се провеждат от 9:00 в зала А205 на Физическия факултет от 15.09 до 30.09.2022 г. както следва:

Нечетните дати: 3 часа математика и 2 часа физика

Четните дати: 2 часа математика и 3 часа физика,

След 03.10. ще продължат до края на семестъра с по два часа седмично. Тяхното посещение не е задължително, но е препоръчително, особено за студентите от специалностите: Физика, Инженерна физика, Медицинска физика, Астрономия, Метеорология и Геофизика, Фотоника и лазерна физика, Ядрена техника и ядрена енергетика, Квантова и космическа теоретична физика.

Тези от вас, които искат да посещават тези курсове, моля да се запишат, като изпратят писмо на адрес pashov@phys.uni-sofia.bg  до 10.09.2022 г.

Студентите, които са класирани за общежитие за учебната 2022/2023 г. може да бъдат настанени от 12.09.2022 г. според заповедта на Ректора. Изискването е те да са записани за курсовете.