Търсене
Close this search box.

Конкурс за финансиране на млади учени и постдокторанти през 2022-2025 г.

Физическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за финансиране на млади учени и постдокторанти през 2022-2025 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти – 2“ със средствата, отпуснати на Физическия факултет със заповед
РД 19–256/20.07.2022 на Ректора на СУ. 

Срокът за подаване на документи е от 26.08.2022 до 11.09.2022 г.

Повече информация може да намерите в прикачените файлове:
PDF (BG)
PDF(EN)

Формуляри: