В сила са нови правила за записване на учебната 2022/2023 г.

За учебната 2022/2023 г. са в сила нови правила за записване в следващ курс, публикувани на сайта на Физическия факултет (https://www.phys.uni-sofia.bg/?page_id=7849) в началото на учебната 2021/2022 година.

Припомняме, че:

1. Студенти може да запишат следваща учебна година с не повече от 3 невзети изпита без да подават молба.

2. При записване в 3 курс и нагоре, студентите, които имат 4 или 5 невзети изпита, трябва да подадат молба до Декана на Физическия факултет, в която да обяснят причината за пропуснатите изпити.

3. По изключение, за студенти, на които предстои да бъдат 4 или 5 курс, може да се допусне записване и с повече от 5 изпита след подаване на молба и среща с Деканското ръководство.

Студентите с повече от 3 невзети изпита (т.2 и т.3) да подадат молба в свободен текст до Декана на факултета в срок до 25.08 (задочно обучение) и 20.09 (редовно бучение). В молбата освен причините, да се посочат имената на студента, факултетен номер, специалност, списък на невзетите изпити .

Молбата се подава на хартиен носител в Отдел студенти или сканирана на email decanat@phys.uni-sofia.bg.