Търсене
Close this search box.

Възможности за прехвърляне към друга специалност във Фзф

Колеги,

припомняме ви, че след първи и втори курс при определени условия е възможно преминаване от една специалност в друга. Моля ви, запознайте се с допълнителните правила:

Допълнителни правила

(към действащите в СУ Св. Климент Охридски) при прехвърляне на студенти от една специалност във ФзФ в друга

  1. Прехвърлянето към друга специалност във ФзФ може да стане само след първи или след втори курс.
  2. При прехвърляне от една специалност във ФзФ към друга се допуска студентът да не е положил всички полагащи се семестриални изпити, но не повече от три.
  3. При прехвърляне на студентите се признават положените вече изпити, ако съответните учебни дисциплини са били с аналогично съдържание и равен или по-голям хорариум от предвидения в учебния план на новата специалност.
  4. Ако в учебния план на новата специалност за изминалия период на обучение преди прехвърлянето са предвидени дисциплини, които присъстват в учебния план на старата специалност, но с намален хорариум, студентът трябва да положи изпит само върху материала, по който не е бил изпитан.
  5. Ако в учебния план на новата специалност за изминалия период на обучение преди прехвърлянето са предвидени допълнителни дисциплини, които липсват в учебния план на старата специалност, студентът трябва да положи съответните изпити.
  6. Общият брой невзети и допълнителни изпити не трябва да надхвърля определения в правилата за записване във Физическия факултет.
  7. Оценките и кредитите, получени при обучението в старата специалност по дисциплини, които не влизат в учебния план на новата специалност, по желание на студента се признават като избираеми или, ако не е възможно, като факултативни.

Запознайте се и с общата процедура в Софийския Университет.

Моля тези от вас, които проявяват интерес да се свържат със зам. декана за ОКС Бакалавър проф. Асен Пашов. Обърнете внимание, че срокът за подаване на документи е 31.08.2022 г.

допълнителна квалификация