Търсене
Close this search box.

2022 E ОБЯВЕНА ОТ ООН ЗА МЕДЖУНАРОДНА ГОДИНА НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ НАУКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Все повече се нуждаем от фундаменталните науки, за да постигнем успех с Програма 2030 и с нейните 17 цели за устойчиво развитие. Това е посланието, отправено към света от Общото събрание на ООН на 2 декември 2021г. Държавите-членки одобриха с консенсус Резолюция 76/A/L.12, с която 2022г. се обявява за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (IYBSSD2022).

С тази резолюция Общото събрание на Организацията на обединените нации „приканва всички държави членки, организации от системата на Организацията на обединените нации и други глобални, регионални и субрегионални организации, както и други заинтересовани страни, включително академичните среди, гражданското общество, международни и национални неправителствени организации и други заинтересовани страни, включително организации, частни лица и частния сектор да наблюдават и да повишават осведомеността за значението на фундаменталните науки за устойчивото развитие, в съответствие с националните приоритети“.

Общото събрание на ООН мотивира решението си с „високата стойност за човечеството на фундаменталните науките“, както и с факта, че „повишената глобална осведоменост и повишеното образование в областта на фундаменталните науки” е от жизненоважно значение за постигане на устойчиво развитие и за подобряване на качеството на живот на хората по целия свят. Общото събрание на ООН също така подчерта, че „фундаменталните науки и нововъзникващите технологии отговарят на нуждите на човечеството, като осигуряват достъп до информация и повишават здравето и благосъстоянието на хората, общностите и обществата“. Успехите и трудностите в глобалната борба срещу пандемията COVID-19 вече две години са ярко напомняне за това значение на фундаменталните науки, като (но не само) биологията, химията, физиката, математиката и антропологията.

Гласуването е резултат от мобилизацията на международната научна общност, ръководена от 2017г. насам от Международния съюз по чиста и приложна физика (IUPAP), ЦЕРН (Европейската организация за ядрени изследвания) и 26 други международни научни съюзи и изследователски организации от различни части на света, под егидата на ЮНЕСКО. Над 90 национални и международни академии на науките, научни дружества, научни мрежи, изследователски и образователни центрове също подкрепят тази инициатива. През тази специална година те ще организират събития и дейности по цялата планета, за да покажат подобряване на връзките между фундаменталните науки и 17-те цели за устойчиво развитие.

Резолюцията беше предложена на Общото събрание на ООН от Хондурас и подкрепена от 36 други държави. Гласуването ѝ потвърждава резолюция 40/C 76, приета единодушно от Генералната асамблея на ЮНЕСКО на 25 ноември 2019 г.

Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (IYBSSD2022) ще бъде официално открита с встъпителна конференция на 30 юни – 1 юли 2022 г. в централата на ЮНЕСКО в Париж. По целия свят събития и дейности ще бъдат организирани до 30 юни 2023 г.

За контакти: проф:

Мишел Спиро, Председател на Управителния комитет на IYBSSD2022 – michel.spiro@iybssd2022.org

Люк Алеман, Генерален секретар на IYBSSD2022 – luc.allemand@iybssd2022.org

За повече информация вижте ТУК.