Търсене
Close this search box.

СРЕЩА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО СЪС СТУДЕНТИ

На 24.10.2022 г. (понеделник) в А205 от 19:00 ще се състои среща на деканското ръководство със студентите от Физическия факултет.

Срещата ще е в свободен формат и нейната цел е да се поддържа връзката със студентите, да бъдат информирани за дейностите, свързани с тяхното обучение. След това студентите може да поставят всякакви въпроси, касаещи учебния процес: разписание, избираеми курсове, натовареност, съдържание на дисциплините, качество на преподаването и т.н.

Заповядайте!

От деканското ръководство на ФЗФ