Търсене
Close this search box.

  Откриването на Деня и лекционния курс се проведоха в голямата аудитория А209 на Физическия факултет в 13 ч.

  Доц. д-р Иван Бъчваров изнесе лекция-перформанс „Чудотворния свят на светлината“, която включваше и забавни вълнови явления и експерименти, които се изпълняваха и наблюдаваха от посетителите. Те имаха възможността да измерят дебелината на човешки косъм с ролетка.

  Вторият лектор, гл. ас. д-р Савка Петрова, изнесе лекция от областта на метеорологията на тема „Мълнии, Спрайт, Елфи и Сини джетове, но в Атмосферата“.

  Катедра Теоретична физика взе участие с интересните теми „Как да си направим звезда“ – лекция, изнесена от Виктор Данчев и „Призрачно действие на разстояние“, представена от Иво Михов.

  Във фоайето на факултета демонстраторите Владислав Иванов и Веселин Василев от катедра Радиофизика и електроника показаха демонстрации на плазмени източници: „Плазмена сфера и музикална намотка на Тесла“, „Разряд с плъзгаща се дъга“, „Как да си сготвим плазма с микровълнова печка?“, „Тлеещ разряд и магнитно поле“. Физикът Тома Томов участва от името на катедра ФКММ с разнообразни физични експерименти.

  По време на деня бяха отворени 9 лаборатории, огранизирани в 4 различни тура от по 4 или 5 локации. В лаборатории А317 физик Васил Гурев проведе интересни експерименти по атомна физика. В инфомационния център на факултета докторант Маргрет Велизарова показа текущи данни и обработка на бази от данни за замърсяването на въздуха в гр. София. В лаборатория А412 посетителите можаха да наблюдават дифракция от процеп, тънка нишка, дифракционна решетка и явленията пълно вътрешно отражение, дисперсия от призма и поляризация, представени от гл. ас. д-р Димитър Лютов и гл. ас. д-р Гошо Гоев. Във В21, Лаборатория по органична оптоелектроника, демонстратор беше доц. дфзн Станислав Балушев, а в А519 възможностите на оптометрията представиха ас. Никола Пеев, Ани Коева и Гергана Михова. Доц. д-р Цветелина Паунска беше отговорник за предствянето на научна лаборатория А402 „Плазмени технологии“, а във Фемтосекундната лаборатория гл. ас. Николай Димитров демонстрира „Лазери, излъчващи свръхкъси (фемтосекундни)
импулси“.

Експерименталната лаборатория по физика за работа с учители и ученици показа разработени всички лабораторни упражнения от препоръчителния списък на МОН. Учителите се запознаха на място с възможностите на лабораторията и обсъдиха възможностите за сътрудничество.

Денят на отворените врати привлече около 100 души във Физически факултет и 150 души в Астрономическата обсерватория на Университета.