Търсене
Close this search box.

Физическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 16 ноември 2022 година ни напусна нашият уважаван колега и приятел доц. д-р Велин Александров Спасов (р. 1945 г.).

Опелото ще се извърши на 18.11.2022 г. в Ритуалната зала на Централни софийски гробища от 11:00 ч.

Доцент Велин Александров Спасов постъпва на работа във Физически факултет на Софийски университет през 1968 година. Аспирант е в СССР от 1971 до 1974 година. Назначен за асистент в катедра „Обща физика“ през 1975 г. От 2004 г. е доцент в катедрата. Чете лекции и води лабораторни упражнение по физика на специалности от Факултета по химия и фармация и Биологически факултет.

Като член на катедра „Обща физика“ доц. Велин Спасов е дългогодишен уважаван преподавател и експериментатор. След пенсионирането си през 2011 г. доц. Спасов активно се включва в изготвянето и представянето на демонстрации по време на Деня на Отворените врати на Физически факултет.
Поклон пред светлата му памет!

От академичната общност на Физическия факултет