Търсене
Close this search box.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ: Кампанията за записване на избираеми и факултативни курсове за летния семестър на учебната 2022/2023г. е отворена

Кампанията за записване на избираеми курсове започва от:

За бакалаври

  • 07.02. до 20.02.2023; записване за избираеми дисциплини в СУСИ.

За магистри 

  • 07.02. до 06.03.2023; Записване и отписване е възможно през целия етап.

Запознайте се с предлаганите избираеми курсове за бакалаври тук. Вижте стъпките за записване на избираеми курсове в подсекцията Студентска администрация.

Препоръчително е първоначално да бъдат посочени като записани повече дисциплини, отколкото са Ви необходими за покриване на броя кредити. Това е условието тези дисциплини да се появят и в МУДЪЛ и ще е възможно да ги посещавате в първите две седмици от летния семестър. До 6 март 2023 г. (края на деня) ще имате право да се откажете от част от дисциплините за да останат само покриващите необходимите кредити по учебния Ви план. Останалите избрани след 6 март стават задължителни за Вас и остават в МУДЪЛ.