РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ: Кампанията за записване на избираеми и факултативни курсове за летния семестър на учебната 2022/2023г. е отворена

Кампанията за записване на избираеми курсове започва от: За бакалаври 07.02. до 20.02.2023; записване за избираеми дисциплини в СУСИ. За…

Continue Reading →