Предстоящи школа и семинар на Международния съюз за вакуумна наука, техника и приложения (IUVSTA)

20-та школа на IUVSTA “Динамика на вакуумните газове” 17-21 септември 2023 г. на остров Поркерол близо до Марсилия, Франция

Школата е предназначена за учени, инженери и аспиранти, които не са експерти в областта на динамиката на разредените газове, но трябва да прилагат тази област в ежедневната си работа. Целта на школата е да обучи участниците в прилагането на динамиката на разредения газ, както и да запълни празнината между сложната теория и практическите нужди.

За да разберете повече за школата, вижте ТУК.

93-ти семинар на IUVSTAНапредък в характеризирането на повърхностни инженерни структури, покрития и тънки слоеве” 15-19 октомври, 2023 г., Сегау, Австрия

Целта на семинара е да се разгледа значителният напредък в техниките за охарактеризиране на наноструктурата, състава и свойствата на повърхностни структури, покрития и тънки слоеве през последното десетилетие. Актуалните ключови области са
разделени на три групи: – микроструктурно, химическо и характеризиране на остатъчните напрежения; – нано-/микромеханика и in-situ/in-operando изследвания и
термични свойства. Семинарът има за цел да осигури форум и място за създаване на контакти за учени, инженери и технолози от академичните среди, правителствените лаборатории и промишлеността.

 

За да разберете повече за семинара, вижте ТУК.