Международна школа за симулация на системи за ядрени реактори (SINUS) организирана от Агенция за ядрена енергия (NEA)

Агенцията  за ядрена енергия (NEA)  организира първото международна школа по симулация на ядрени реакторни системи (SINUS) по темата за симулации на единични и
многофизични реактори, базирани на анализ на несигурността при моделиране на леки водни реактори. Насочен към студенти и млади професионалисти в ядрения сектор, курсът ще събере следващото поколение експерти с експертната общност от работната група на NEA по научни въпроси и анализ на несигурността на реакторните системи.

Школата включва дистанционно и присъствено обучение.

От 1 май – до 12 май 2023 г.: Дистанционно обучение.

От 22 май – до 23 май 2023 г.: Присъствено обучение в Болоня, Италия

Събитието е разработено съвместно от държавния университет на Северна Каролина (NSCU), Изчислителния център за информация за радиационна безопасност (RSICC) в Националната лаборатория Оук Ридж и NEA WPRS. Домакин на присъствената част ще бъде Италианската национална агенция за нови технологии, енергетика и устойчиво икономическо развитие (ENEA) в Болоня, Италия. Дейността също има силни връзки с глобалния форум на NEA за ядрено образование, наука, технологии и политика.

За повече информация и регистрация на сайта:
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_78537/international-school-on-simulation-of-nuclear-reactor-systems-sinus

http://oecd-nea.org/