Акредитационна мисия на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) във Физически и Стопански факултети на СУ „Св. Климент Охридски“

На 13 Март започна едноседмична визита в  СУ на международна мисия на МААЕ, ръководена от Д-р Джон Робертс (Dr. John Roberts). В мисията участват също така проф. Аттила Асзоди (Prof. Attila Aszodi, Budapest University of Technology and Economics) и проф. Радек Шкода (Prof. Radek Skoda, University of West Bohemia in Pilsen, and Czech Technical University in Prague). Визитата започна с работна среща в Агенцията по ядрено регулиране (АЯР), където участваха не само представителите Софийски университет и АЯР, но и активно се включи представител на Министерството на образованието и науката (МОН). Дискутирани бяха въпроси свързани текущото ниво на образование в СУ в областта на ядрените технологии. Една от основните цели на мисията е да бъдат оценени възможностите Физически и Стопански факултети да бъдат акредитирани към Международната академия по мениджмънт (INMA) на МААЕ с новата магистърска програма „Ядрени технологии, мениджмънт и иновации“, която е в процес на разработване съвместно от двата факултета. В програмата на визитата е предвидено посещение в АЕЦ Козлодуй ЕАД, двата факултета, както и серия от дискусии по предварително формулирани теми.