Тържествената церемония по удостояването на проф. Ян Жоли с почетното звание „доктор хонорис кауза“

Тържествената церемония по удостояването на проф. Ян Жоли, директор на Института по ядрена физика към Кьолнския университет, с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет ще се състои на 28 март (вторник) 2023 г. от 11:00 ч. в аулата на Ректората.

Професор Жоли ще произнесе академично слово на тема: “Хронометри за ядрени възбуждания”.

Ректорът на Софийския университет и Деканът на Физическия факултет канят цялата колегия на тържествената церемония.