Търсене
Close this search box.

Трето практическо обучение по геология и геофизика

Между 23 и 27 май, 2023 г. се проведе трето поред практическо обучение по геология и геофизика, финансирано от TotalEnergies. То се състоя в Източни Родопи, в района на Кърджали и Момчилград и в него взеха участие студенти от Геолого-географски факултет и Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. По време на обучението студентите се запознаха с геоложкия строеж на Източни Родопи и се научиха да прилагат разнообразни геофизични методи. Обучението се води от гл. ас. д-р Гергана Георгиева от ФФ, СУ, гл. ас. д-р Атанас Кисьов от МГУ, гл. ас. д-р Християн Цанков от МГУ, ас. д-р Стоян Георгиев от Геологически институт, БАН и гл. ас. д-р Елеонора Балканска от ГГФ, СУ.