Търсене
Close this search box.

Проведе се Денят на кариерата във Физическия факултет

На 31 май 2023 г. в 11.00 ч. проф. дфзн Георги Райновски, декан на  Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ откри поредния Ден на Кариерата, организиран от Кариерния център на Физическия факултет, и кариерна борса, огранизирана от Геолого-географския факултет.

Денът на Кариерата и борсата е част от дейността по кариерно консултиране и ориентиране на студенти, която дава възможност на обучаващите се в бакалаварски или магистърски програми, които търсят кариерно развитие в съответната професионална област, да се срещнат с местни компании – лидери в своя бранш, и да открият своето ново работно място или стаж.

В Деня на кариерата взеха участие 15 работодатели: Global Foundries, Агенция за ядрено регулиране, Тита Консулт, Мелексис, BHTC BULGARIA EOOD, ЦЛ СЕНЕИ – БАН (Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници към БАН), ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Агенция по заетостта, АЕЦ Козлудуй, Оптики Vision Express, Броудком, Национален институт по метеорология и хидрология  /НИМХ/, EnduroSat и Digital lights.

В борсата взеха участие следните 6 работодатели: А1 България, Виваком България, Полифийлдс България, Ентърпрайс Комюникейшънс Груп, Балкантел ООД, Институт по роботика при Българска академия на науките.

По време на кариерната борса представителите на фирмите имаха възможност да проведат директни разговори (интервюта) със студентите, които се интересуват от бъдеща работа или стаж.