Уважаеми първокурсници,

Добре дошли във Физическия факултет на Софийския университет!

На 4.09.2023 г. ще започнат два факултативни курса: по физика и по математика. Курсовете са предназначени за тези от вас, които не са изучавали физика и математика във втория гимназиален етап (11 и 12 клас). Тяхната цел е да ви помогнат да усвоявате по-лесно материала от първия семестър.

Курсовете „Увод в университетската математика“ и „Основни понятия в механиката“ ще се провеждат от 9:00 в зала А205 на Физическия факултет от 4.09 до 29.09.2023 г. както следва:

  • Нечетните дати: 3 часа математика и 2 часа физика
  • Четните дати: 2 часа математика и 3 часа физика,

Курсовете не се заплащат и тяхното посещение не е задължително, но е препоръчително, особено за студентите от специалностите: Физика, Инженерна физика, Медицинска физика, Астрономия, Метеорология и Геофизика, Фотоника и лазерна физика, Ядрена техника и ядрена енергетика, Квантова и космическа теоретична физика.

Тези от вас, които искат да посещават тези курсове, моля да се запишат, като изпратят писмо на адрес vd_bsc@phys.uni-sofia.bg  до 30.08.2023 г.

Студентите, които са класирани за общежитие за учебната 2023/2024 г. може да бъдат настанени от 1.09.2022 г. Изискването е те да са записани за курсовете.

Следете сайта на Факултета за уточняваща информация.

.