Възможност за преместване в друга специалност – 2023/2024г.

Колеги,

Тези от вас, които желаят да се възползват от възможността да се преместят в друга специалност, трябва предварително да са запознати с допълнителните правила на Физическия факултет ТУК и да подадат молба от 25 до 31 август 2023 г.

При въпроси може да се обърнете към г-жа Василева (vasileva@phys.uni-sofia.bg) или проф. Асен Пашов (vd_bsc@phys.uni-sofia.bg).

От Деканското ръководство на ФзФ.