Поправителна изпитна сесия 2022 – 2023г.

Публикуван е графикът на поправителна изпитна сесия. Пожелаваме успех на всички студенти!

Графикът ще намерите тук.