Покана за четвъртата младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“

Уважаеми колеги,

Ръководството на Института по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) – БАН има удоволствието да Ви покани на Четвъртата младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“. Сесията ще се проведе в хибриден формат на 5-6 декември 2023 г. в Заседателната зала на бл. 21, Академичен комплекс „4-ти километър“.

Превърнала се вече в успешна традиция да се провежда на всеки две години, Младежката научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ отново ще е платформа за сътрудничество и обмяна на опит между младите учени в България.

 

Традиционно, ръководството на ИБФБМИ кани утвърдени учени от страната и чужбина да споделят своите високи научни постижения с нашите млади учени, както и успешни специалисти в областта на кариерното развитие с цел да повишим заедно реализацията на нашите наследници в научните и бизнес средите.

Научната сесия е отворена за участие на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, желаещи да представят своите научни и научно-приложни изследвания в следните тематики:

  • Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство
  • Молекулна и клетъчна биофизика
  • Биологични мембрани и биомакромолекули
  • Биомедицинска физика
  • Възбудими структури и двигателна дейност
  • Биомедицинско инженерство
  • Биоинформатика

За повече информация, моля вижте електронната страница на конференцията, която може да намерите ТУК. Интернет страницата на сесията ще бъде периодично актуализирана.

Ръководството на ИБФБМИ – БАН