Търсене
Close this search box.

Швейцарска подкрепа за насърчаване на млади учени

Уважаеми госпожи и господа,

На 21 август 2023 г. стартира подаването на проектни предложения за швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени (PROMYS), част от трите компонента в тематична област „Научни изследвания и иновации“ от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави-членки на Европейския съюз. Безвъзмездните средства ще подпомогнат млади независими изследователи на високо ниво, които да създадат свой научноизследователски екип в България. Очаква се представянето на университетите и научните организации ще бъде подобрено, тъй като младите изследователи ще имат възможност да се установят в българските институции именно благодарение на подкрепата от инициативата PROMYS. Това ще спомогне за привличането и насърчаването на ново и по-младо поколение, което да се занимава с научни изследвания.

Компонентът “PROMYS” е насочен към млади изследователи, които са учили или работили в Швейцария в продължение на поне една година като докторанти или постдокторанти и биха искали да продължат научната си кариера в България.

Повече информация може да намерите ТУК.

С уважение,

Дирекция „Наука“
Министерство на образованието и науката