Курс „Мултифизика на ядрените реактори“ от проф. Костадин Иванов и проф. Мария Аврамова от университета на Северна Каролина

В периода 11-15 декември проф. Костадин Иванов и проф. Мария Аврамова от университета на Северна Каролина ще прочетат лекции по курса “Мултифизика на ядрените реактори”.

Курсът ще бъде задължителен за 1-ви курс на 3-сем. и 4-сем. магистърски програми ЯЕТ. Всеки от магистрите в останалите програми на Физически факултет желае и отговаря на изискванията, може да се запише за курса при:

  • Татяна Младенова, катедра “Атомна физика”
  • каб.: В24,
  • e-mail: tatiana@phys.uni-sofia.bg

Курсът ще се провежда на английски език с разяснения на български. Студентите, които са взели курса, ще получат сертификат за участие. Курсът е безплатен за студенти на Софийски университет. Програмата на курса е приложена ТУК.