Търсене
Close this search box.

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ДОКТОРАНТУРА, ПОСТДОКТОРАНТИ ИЛИ СТУДЕНТИ-ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА КВАНТОВАТА ФИЗИКА И ФОТОНИКАТА

Програмата и работата е подходяща за тези, които имат интерес към научноизследователска дейност, водеща до докторска степен по физика или постдокторска специализация, и искат да натрупат едновременно теоретични и експериментални знания и умения. 

Изследванията обхващат широка област, свързана с изучаване на ултра бързи  процеси и явления в квантови системи, както и взаимодействие на материята със силни електромагнитни полета.

Възможностите за научно-изследователска дейност са пряко свързани с тематичните постиженията,  за които са присъдени няколко нобелови награди през последните години: по физика за 2023 и 2018 и по химия за 1999.

Преките научни проекти, по които се търсят желаещи да бъдат назначени на работа са:

  • Metasurfaces for ultrafast light structuring (METAFAST), Program(s) H2020-EU.1.2. – EXCELLENT SCIENCE – Future and Emerging Technologies (FET), https://www.metafast-h2020.eu 
  • Extreme Coherent Light in the Mid-IR and X-Ray Area as a Laboratory Infrastructure (HEPHAESTUS);
  • 3.Fundamental properties of optical meta-surfaces, development of an innovative light-control systems and technologies based on semiconductor optical meta-surfaces. 
  • 4. Development of advanced transient spectroscopy methods  with an increase in the dynamic range of tracking the evolution of a quantum system by 10exp6 times

Задачите, стандартно са в сътрудничество с международни изследователски групи и дейностите предполагат обмен на опит и на изследователи по време на изпълнението. 

Контакти за кандидатстване или ако имате въпроси
Иван Бъчваров, Ivan Buchvarov,  
E-mail : ivan.buchvarov@phys.uni-sofia.bg;
Tel. +359 2 8161744
Contact: http://buchvarov.phys.uni-sofia.bg/