КОНКУРС ЗА ПРАКТИКИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 2023/2024Г. (ВТОРА СЕЛЕКЦИЯ)

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+”.

Практиката може да бъде проведена в периода от 15 януари 2024 г. до 30 септември 2024 г.

Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените документи:

Краен срок за кандидатстване: 11.12.2023 г., 17:00 ч.

Повече информация може да намерите ТУК.

За контакти:
Отдел „Международно сътрудничество“
e-mail: erasmus@admin.uni-sofia.bg
тел.: 02/9308220, 02/9308700