Търсене
Close this search box.

УЧАСТИЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ В ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО (БЯД) 2023Г.

На 8-11 Ноември 2023г. в гр. Велико Търново се състоя годишната конференция на Българското ядрено дружество (БЯД) под надслов „Ядрена енергия за хората” . Активно участие в конференцията взеха студенти от Физически факултет на „Св. Климент Охридски“, от бакалавърската специалност на „Ядрена техника и ядрена енергетика“ (ЯТЯЕ), магистърската програма „Ядрена енергетика и технологии“ (ЯЕТ), както и ученик от ЧСУ „УВЕКИНД“, с което Физическият факултет има сключен договор за сътрудничество.

Преподавателите доц. Пламен Петков и гл. ас. Наско Горунски изнесоха презентации като представиха последните постижения в областта на ядрените технологии в резултат на  изследователската работа, проведена във Физическия факултет през последната година. Студентите от 3-ти курс на ЯТЯЕ, стипендианти на АЕЦ „Козлодуй ЕАД“, Ивелина Стефанова, Дебора Митева, Петър Христов и Цветелина Йорданова представиха, в студентската сесия, презентации, свързани със задачите, които са решавали по време на платените си летни стажове 2023г. на площадката на АЕЦ „Козлодуй ЕАД“.

На снимката от дясно наляво: Борис Анастасов, гл. ас. Наско Горунски, Венко Григоров, доц. Пламен Петков, Петър Христов, Цветелина Йорданова, Ивелина Стефанова, Дебора Митева и Никол Борисова

В оспорвано състезание за най-добра презентация, студентката първа година в специалността ЯЕТ Никол Борисова спечели втора награда. Ученикът от 12 клас Борис Анастасов пък спечели първа награда с постера си на тема „Nuclear propulsion engines“. Поздравления на целия екип за отличното представяне.