СЕМИНАР КЪМ ТРЕТОТО ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ ПО ГЕОФИЗИКА И ГЕОЛОГИЯ

На 18 ноември, 2023г., в зала 277, в Геолого-географския факултет, се проведе семинар към третото практическото обучение за студенти по геофизика и геология, финансирано от TotalEnergies Bulgaria. На него присъстваха студенти от Геолого-географския и Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Резултатите от теренните изследвания в Източни Родопи бяха представени от:

  • гл. ас. д-р Гергана Георгиева (ФзФ, СУ),
  • гл. ас. д-р Християн Цанков от МГУ,
  • ас. д-р Стоян Георгиев (Геологически институт, БАН)
  • гл. ас. д-р Елеонора Балканска (катедра ГПИГ, ГГФ, СУ).

Д-р Емануил Кожухаров, консултант в TotalEnergies Bulgaria, изнесе лекция на тема „Интерпретиране на сеизмични данни“. За трета поредна година обучението се ръководи от гл. ас. Гергана Георгивева от Физическия факултет. Тази година в практическата част взеха участие и голям брой студенти от Физическия факултет.