Търсене
Close this search box.

ПРОФ. ДОБРОМИР ПРЕСИЯНОВ ПОЛУЧИ ОТЛИЧИЕТО „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ В КАТЕГОРИЯ „ЗНАЧИМА ИНОВАЦИЯ“

На тържествена церемония на 20 декември бяха връчени отличията „Знак за качество“ на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Проф. дфзн Добромир Пресиянов от катедра „Атомна физика“ на Физическия факултет на Софийския университет “Св. Кл. Охридски” е носител на отличието в категория „Значима иновация“.

Проф. Пресиянов води лекции по дозиметрия, радиационна защита, радиационна биофизика, радиоактивност в околната среда и радиоекология. Едно от основните направления на научната му дейност е по проблемите, свързани с радона, в което има над 30 години изследователски опит. Бил е експерт на Световната здравна организация. Автор е на над 120 научни публикации, повечето от които в авторитетни международни издания и на 6 патента, вкл. такива в САЩ и Германия.