Търсене
Close this search box.

52-РА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА НА ТЕМА: ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА И ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, 13–16 ЮНИ 2024г., СЛИВЕН

Темата на 52-рата Национална конференция по физика е актуална поради политиките за насърчаване на използването на дигитални технологии в обучението, на дейности за подобряване на квалификацията на учителите в тази област и предоставяне на по-голям избор от ресурси – виртуална учебна среда в различни платформи и дигитални пространства, подходящо оборудване и интернет.

Тематични направления за участие в конференцията може да намерите ТУК.

В рамките на 52-рата Национална конференция по въпросите на обучението по физика със съдействието на фондация „Еврика“ ще се проведе и традиционната
Младежка научна сесия за ученици и студенти на тема „Физиката и светът на технологиите“, която включва следните компоненти:

  • Компютърни презентации, интернет страници, идеи за компютърна анимация, разработки на демонстрации по темата, показващи връзката на физиката с технологиите и иновациите (представят се по време на конференцията).
  • Национален онлайн конкурс за есе (за ученици и студенти) на тема „Физиката в моето бъдеще“.
  • Национален онлайн фотоконкурс (за ученици гимназиален етап и за студенти) на тема „Физика, хармония и феномени в природата“.

Ученици участващи в Младежката научна сесия, както и учителите им (не желаещи удостоверение за кредит) не заплащат такса участие.

ВАЖНИ СРОКОВЕ

08.04.2024г. – Изпращане на есета на е-mail: physconfedu@phys.uni-sofia.bg с посочване на Subject/относно: „конкурс за есе“.

01.05.2024г. – Подаване на заявка за участие в конференцията и при участие с доклад изпращане на абстракт (до 300 думи) на е-mail: physconfedu@phys.uni-sofia.bg.

10.05.2024г. – Подаване на заявка за участие във фотоконкурса и изпращане на фотографии и описание на е-mail: physconfedu@phys.uni-sofia.bg с посочване на Subject/Относно: „фотоконкурс“.

15.05.2024г. – Публикуване на второ съобщение.

03.06.2024г. – Подаване на заявка за участие в Младежка научна сесия с представяне по време на конференцията.

13.06.2024г. – Регистрация и откриване на конференцията.

20.07.2024г. – Изпращане на пълен текст на докладите („camera ready“) на е-mail: physconfedu@phys.uni-sofia.bg

За повече информация и всички важни срокове, може да намерите ТУК, както и на сайта на Съюз на Физиците в България.