Търсене
Close this search box.

ОБЯВИ ЗА КОНКУРСИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СПИТЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЧУЖБИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024-2025Г.

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за предварителен подбор на български граждани – студенти в български държавни висши училища. Подборът на кандидатите се извършва след събеседване на комисията за провеждане на конкурсите с участниците в съответния конкурс въз основа на критериите: степен на мотивация, информираност за обучението в съответната страна, комуникативност, качество на документите и бъдеща реализация. Събеседването е индивидуално с всеки участник в конкурс по предварително определен времеви график.
Обявата за студенти от МОН може да намерите ТУК, а обявата за преподаватели – ТУК.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков” 2А, до 06.02.2024 г. включително