Търсене
Close this search box.

Откриване на академичната година за новата ядрена магистърска програма на Стопанския факултет и на Физическия факултет

На 25 март се състоя официалното откриване за академичната година на първия випуск в новата международна магистърска програма на СУ „Св. Климент Охридски“ с обучение на английски език, създадена съвместно от Стопанския факултет и Физическия факултет – „Nuclear Technologies, Management, and Innovations”. За нея кандидатстваха 21 магистри и бяха записани 17.

В откриването се включиха представители на основните организации в ядрения отрасъл в България, както и преподавателите в програмата и студентите от първия випуск. Първият модул от задочната програма на английски език ще се проведе в седмицата 25-29 март, като обучението през летния семестър ще е изцяло в Стопанския факултет. През есента, във втория семестър на програмата, за учебната програма ще отговарят основно преподавателите във Физическия факултет.

По-рано през тази година, в седмицата 5 – 9 февруари, Стопанският факултет и Физическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ посрещнаха финалната акредитационна мисия на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ – IAEA) във връзка с новосъздадената магистърска програма. При посещението през февруари бе високо оценена готовността на Софийския университет да получи акредитация от т.нар. Международната академия по мениджмънт (INMA) на МААЕ с новата магистърска програма „Ядрени технологии, мениджмънт и иновации“. Очаква се официалното решение за акредитацията да бъде финализирано през пролетта на 2024 г.

Магистърската програма „Nuclear Technologies, Management, and Innovations“ е в професионално направление 3.7 Администрация и управление и е създадена съвместно от Стопанския факултет и Физическия факултет. Тя е с продължителност четири семестъра и е изцяло на английски език. Дисциплините в програмата ще се водят от щатни преподаватели в Софийския университет, от хонорувани преподаватели от практиката, както и от гост-лектори от чуждестранни и български научни организации, институции и компании.

Програмите, включени в инициативата INMA, са насочени към настоящи и бъдещи мениджъри, работещи в сектора на ядрената енергетика, както и за неенергийни приложения. INMA е част от дейностите по управление на ядрените знания към Департамента по ядрена енергия на МААЕ. До момента акредитация от МААЕ за обучение в такива програми са получили само 10 университета в света:

  • KEPCO International Nuclear Graduate School, Южна Корея
  • Будапещенски университет по технологии и икономика, Унгария
  • Северозападен университет, Република Южна Африка
  • Тексаски университет A&M, Съединени американски щати
  • Токийският университет в Япония
  • Университет на Witwatersrand, Република Южна Африка
  • Университет на Айдахо, Съединени американски щати
  • Университет на Западна Бохемия, Чехия
  • Национален политехнически университет, Армения
  • Национален изследователски ядрен университет (МИФИ), Москва, Русия

Повече информация за програмата: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/specialnosti/magist_rski_programi/stopanski_fakultet/specialnost_stopansko_upravlenie/magist_rski_programi_za_specialisti/yadreni_tehnologii_menidzhm_nt_i_inovacii_s_obuchenie_na_anglijski_ezik