Търсене
Close this search box.

ЕКИП ОТ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ ГОСТУВА НА ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ“

На 04 юни доц. д-р Владимир Божилов и инж. Тома Томов от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ вдъхновиха учениците от ИСУ „Методий Драгинов“ – с. Драгиново с научнопопулярна лекция за екзопланетите и впечатляващи научни опити от различни области на физиката.

Физиката e интересна и перспективна наука, която позволява да се търсят отговори на някои от най-големите въпроси – за това сами ли сме във Вселената, има ли други планети, подобни на Земята и много други. Но физиката е и приложна наука, която е неразделна част от нашето ежедневие. По всички тези теми, с помощта на научнопопулярна лекция и научни опити, си поговориха учениците от иновативно средно училище „Методий Драгинов“ с доц.  д-р Владимир Божилов и инж. Тома Томов от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Събитието се проведе на 04 юни като част от Седмицата на природните науки, във връзка с честването на 110 годишния юбилей на ИСУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Учениците от 6 “а“ клас от клуб по интереси  „Чудният свят на физиката“ представиха нашите гости с кратка презентация и отправиха послание. Със своята харизма  доц. д-р Владимир Божилов представи увлекателна лекция на тема „Екзопланети – за новите светове в Космоса“ и запозна учениците с най-новите открития в областта на планетите, които се намират извън Слънчевата система. Доц. Божилов показа и резултатите на българската група по търсене на екзопланети, която работи в България в рамките на проекта EXO-RESTART с ръководител д-р Трифон Трифонов. Проектът е подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ в рамките на Национална научна програма „ВИХРЕН-2021“ и в резултат на дейностите вече са открити 17 нови екзопланети с ключови принос на български учени от катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на Софийския университет.

С богатата си научна подготовка и умение да комуникира сложни теми на достъпен език, доц. д-р Владимир Божилов успя да предаде ентусиазъм и любопитство към астрономията у всички присъстващи: „Интересът към Космоса е част от мечтите и мислите на хората още от древността. Всяко дете поглежда към Слънцето през деня и към Луната и звездите през нощта. Затова Космосът ни съпътства още от най-ранна детска възраст и е нормално човек да се запита: има ли други същества като нас, сами ли сме в тази красива, необятна Вселена, има ли други слънца или други планети? Когато човек си задава въпрос и започва да търси отговор, това вече е част от научното търсене и пътят към науката. Всеки един от нас е учен от момента, в който не спира да търси отговори на въпросите за строежа на света. Затова Космосът е вечното вдъхновение! . Това бе само част от лекцията на доц. Божилов, а в отговор на въпроси като, как Космосът изцяло променя перспективата ни за света, защо трябва да инвестираме в природните науки, как трябва да използваме научния метод, за да се проверяват хипотези и да се взимат добри решения и защо е важно да учим децата на умението да проверяват хипотези,  се получи интересен дебат, защото „Науката е свободата да мислиш, да създаваш и да твориш, за да промениш света към по-добро!“, както сподели доц. Божилов.

След научнопопулярната лекция, с вълнуващи и занимателни научни експерименти, инж. Тома Томов разкри фундаменталното значение на закони от чудния свят на физиката! Ежедневни обекти като чаши, прибори, бутилки, монети и други се оказаха източник на множество демонстрации от различни дялове на физиката – през механика и оптика, до електричество и магнетизъм и термодинамика. Защото физиката е науката, която е основата на нашия технологичен свят. Изучавайки физиката човек изследва фундаменталните взаимодействия на Природата.

Посещението на доц. д-р Владимир Божилов и инж. Тома Томов беше изключително полезно и вдъхновяващо за всички присъстващи. То беше и в рамките на отбелязването на 135 години от преподаването на физика в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Екипът на Физическия факултет и на ИСУ „Методий Драгинов“ се надяват да продължат успешното сътрудничество и с редовни посещения, за да покажат на младите ученици добрите примери и ролеви модели за успешно развитие като учени и специалисти!