Търсене
Close this search box.

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ОРГАНИЗИРАНО ОТ АГЕНЦИЯ ПО ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ (АЯР) СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА ЯДРЕНИ КОМПЕТЕНЦИИ – КОЗЛОДУЙ (ЦЯК)

Агенцията по ядрено регулиране (АЯР) със съдействието на Център за ядрени компетенции – Козлодуй (ЦЯК) организират лятно училище по ядрено регулиране, което ще се проведе в хотел „Рила“, курортен комплекс „Боровец“ от 26 до 28 септември 2024г.

По време на мероприятието национални, чуждестранни и международни експерти по ядрено регулиране ще изнесат лекции по тематики, свързани с регулаторния режим в България и в други странни, както и с международните стандарти и практики при използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения.

Школата е предвидена за студенти ОКС Бакалавър III и IV курс, както и за ОКС Магистър, като оптималният брой на участниците е двама за нашия факултет. Всички разходи на студентите и преподавателите, с изключение на пътните, които ще се поемат от Физическия факултет, се поемат от организаторите на мероприятието.

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: в срок до 07 юни да пишете с вашите три имена, специалност и курс и кратка мотивация (3-4 изречения), ако имате желание да се включите, към мен, към доц. Пламен Петков, pvpetkov@phys.uni-sofia.bg , проф. Георги Райновски, rig@phys.uni-sofia.bg и г-жа Анелия Велиновска, velinovska@phys.uni-sofia.bg,