Търсене
Close this search box.

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПОДОБРЯВА С 80 МЕСТА ПОЗИЦИЯТА СИ В СВЕТОВНАТА КЛАСАЦИЯ QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS ЗА 2025 ГОДИНА

Софийският университет е класиран на 661-670 място в оповестената на 4 юни 2024 г. световна класация за 2025 г. на QS World University Rankings , в която участва от 2013 г. насам.

Алма матер е единственият български университет, който намира място в тази класация, и е в първите 12% от участвалите в класацията университети, като се нарежда и сред първите 50% от класираните 1 503 най-добри университети в света.

В класацията тази година са кандидатствали и оценени 5 663 университета, два пъти повече в сравнение с 2023 година. От тях до класиране са допуснати 1 503.

Университетите се оценяват на базата на девет критерия: академична репутация, брой цитирания на факултет, репутация сред работодателите, професионална реализация на завършилите, съотношение на студенти и преподавателски състав, брой чуждестранни студенти, брой чуждестранни преподаватели, участие на институцията в международни изследователски мрежи, устойчивост. Най-висок е успехът на Софийския университет в показателите професионална реализация на завършилите и участие на институцията в международни изследователски мрежи.