Търсене
Close this search box.

В периода 1-5 юли 2024 г. предстои 30-та Юлска лектория „Съвременни направления на природните науки“, насочена към учители. Тя е провеждана в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с традиционното съдействие на БАН и РУО София град.

Цялата програма e достъпна тук.

Акценти:
5 юли (петък) Ден на физиката

Зала А205, Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. Джеймс Баучър 5

09:00 – 09:15 Приветствие от ръководството на Физическия факултет на СУ

09:15 – 10:00 Тайните в сърцата на галактиките, доц. д-р Владимир Божилов, зам.-декан на Физически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“; катедра „Астрономия“, Физически факултет

10:15 – 11:15 Ембрионалният стадий на звездите, доц. д-р Тодор Велчев, ръководител на катедра „Астрономия“, Физически факултет

12:00 – 13:00 Оптика на фемтосекундните импулси, чл.-кор. проф. дфзн Александър Драйшу, ръководител на катедра „Квантова електроника“, Физически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“

13:00 – 14:30 Практически демонстрации в Лаборатория „Фемтосекундна фотоника“, чл.-кор. проф. дфзн Александър Драйшу, ръководител на катедра „Квантова електроника“, Физически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“

Лекторията е безплатна, отворена за всички интересуващи се и не е необходимо предварително записване. За участие не се присъждат кредити, не се издават служебни бележки или друг вид удостоверение.

Ден на Антарктика – 1 юли (понеделник July Morning), 09:00 до 13:15
Национален център за полярни изследвания , СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ 15

Ден на биологията – 2 юли (вторник), 09:00 до 14:15
Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Драган Цанков“ 8

Ден на химията – 3 юли (сряда), 09:00 до 13:30
Аудитория 547, Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“,

Интердисциплинарен ден – 4 юли (четвъртък) 2024 г., 09:15 до 17:00
Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Драган Цанков“ 8

Ден на физиката и астрономията – 5 юли (петък) 2024 г., 09:00 до 14:30
Зала А205, Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. Джеймс Баучър 5