Търсене
Close this search box.

ЕТИКЕТ: Семинари

СЕМИНАР ОТ ПРОФ. ХРИСТО ИГЛЕВ НА ТЕМА „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА ПОЛАРОНИТЕ В ПОЛИМЕРИ И ПЕРОВСКИТИ ЧРЕЗ ФЕМТОСЕКУНДНА ИНФРАЧЕРВЕНА СПЕКТРОСКОПИЯ“ НА 30-ТИ МАЙ

Електронните и структурните свойства на материалите са взаимозависими и преносът на заряди през материала предизвиква вибрационна реакция. Връзката между електронните

Още

ФАКУЛТЕТСКИ НАУЧЕН СЕМИНАР „ФИЗИКАТА ДНЕС“ 28.05.2024г.: НА ТЕМА „РАМАНОВА СПЕКТРОСКОПИЯ НА α-FeOOH (ГЬОТИТ)“ ОТ ПРОФ. ДФН МИРОСЛАВ АБРАШЕВ

Лекцията резюмира хронологично типичния път, по който протича едно изследване в областта на Рамановата спектроскопия – от предварителното проучване и

Още

ОТВОРЕН СЕМИНАР „КРЪСТАНОВ“ ОТ ПРОФ. ФАБИО РОМАНЕЛИ – ГОСТ-ЛЕКТОР ОТ УНИВЕРСИТЕТА НА ТРИЕСТ (ИТАЛИЯ) – НА ТЕМА SEISMOLOGY AND SEISMIC HAZARD ASSESSMENT

Семинар „Кръстанов“ ще се проведе на 16.05.2024 (четвъртък), 16:15 ч., ФзФ, В60 от гост-лектор роф. Фабио Романели от Университета на Триест,

Още

НА 30 АПРИЛ: ФАКУЛТЕТЕН НАУЧЕН СЕМИНАР „ФИЗИКАТА ДНЕС“ НА ТЕМА „ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГАУС-БОНЕ ГРАВИТАЦИЯ НА ДВОЙНИ ПУЛСАРИ“

Двойните пулсари са мощен инструмент за изследване на режима на силна гравитация, който все още превъзхожда директните наблюдения на гравитационните

Още

НА 2 АПРИЛ: ФАКУЛТЕТСКИ НАУЧЕН СЕМИНАР „ФИЗИКАТА ДНЕС“ НА ТЕМА „ПРОЦЕСИ И ФАКТОРИ ОПРЕДЕЛЯЩИ РАБОТАТА НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИ ВОДОРОДНИ ЙОНИ, БАЗИРАНИ НА ИНДУКТИВНИ РАЗРЯДИ“ ОТ ДОЦ. Д-Р СТИЛИЯН ЛИШЕВ

Индуктивните разряди намират широк спектър от приложения в различни области на индустрията и съвременните технологии. Пример за това са източниците

Още

НА 26 МАРТ: ФАКУЛТЕТСКИ НАУЧЕН СЕМИНАР „ФИЗИКАТА ДНЕС“ НА ТЕМА „СПЕКТРАЛЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА АТОМИТЕ ВЪВ ВОДОРОДЕН РАЗРЯД“ ОТ ДОЦ. Д-Р СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА

Спектралните методи са едни от най-утвърдените и широко използвани за диагностика в астрофизиката и физиката на плазмата. Излъчващите атоми, молекули

Още

ЛЕКТОРИЯ „СВЕТЪТ НА ФИЗИКАТА НА ЖИВО“: НА 12 МАРТ НИКОЛА КАРАВАСИЛЕВ ЩЕ ИЗНЕСЕ ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „ГОЛЕМИТЕ ОЧАКВАНИЯ В АСТРОНОМИЯТА“

Списание „Светът на физиката“ – Съюз на физиците в България организират лектория „СВЕТЪТ НА ФИЗИКАТА НА ЖИВО“ с публични лекции

Още

НА 27 ФЕВРУАРИ: ФАКУЛТЕТСКИ НАУЧЕН СЕМИНАР „ФИЗИКАТА ДНЕС“ НА ТЕМА „ПОВЪРХНОСТНО УСИЛЕНО РАМАНОВО РАЗСЕЙВАНЕ – ПРИНЦИПИ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ“ ОТ ПРОФ. ДФЗН ВИКТОР ИВАНОВ

Повърхностно усиленото Раманово разсейване (SERS от Surface Enhanced Raman Scattering) е оптичен метод за детектиране на вещества в свръхниски концентрации.

Още

ЧЕТВЪРТАТА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ВИСОКО-ТОЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ ОТ ГЛОБАЛНИТЕ НАВИГАЦИОННИ СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ“ ОТ ДОЦ. ГЕРГАНА ГЕРОВА НА ФАКУЛТЕТСКИЯ СЕМИНАР „ФИЗИКАТА ДНЕС“

Четвъртата лекция на тема „Изследване на околната среда с високо-точни измервания от Глобалните навигационни спътникови системи“ от доц. Гергана Герова,

Още

ТРЕТАТА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „ЕЛЕМЕНТИ ОТ СИНГУЛЯРНАТА ФЕМТОСЕКУНДНА ФОТОНИКА“ ОТ ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ДРАЙШУ НА ФАКУЛТЕТНИЯТ СЕМИНАР „ФИЗИКАТА ДНЕС“

Третата лекция на тема „Елементи от сингулярната фемтосекундна фотоника“ от проф. Александър Драйшу, катедра „Квантова електроника“ ще се проведе на

Още

Физически факултет към СУ "Св. Климент Охридски"

Контакти
бул. Джеймс Баучър 5, 1164 София, България

© 2023 Физически факултет - СУ "Св. Климент Охридски" | Made by ST