Търсене
Close this search box.

УСПЕШНО ПРЕМИНА ДЕНЯТ НА ФИЗИКАТА ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

На 5-и юли като част от  30-та Юлска лектория „Съвременни направления на природните науки“, насочена към учители, във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ успешно се преведе Денят на физиката.

Събитието започна с приветствие от доц. д-р Владимир Божилов, зам.-декан на Физическия  факултет, който поздрави учителите от множество столични училища, които се включиха в лекторията. След откриването на събитието, доц. Божилов представи лекцията „Тайните в сърцата на галактиките“. В нея бяха показани някои от водещите научни задачи, насочени към изследване на активните галактични ядра, по които учени от катедра „Астрономия“ към Физическия факултет, работят.

Втората лекция, „Ембрионалният стадий на звездите“, бе посветена на ранните стадии на звездната еволюция. Лекторът, доц. д-р Тодор Велчев – ръководител на катедра „Астрономия“, представи научните основи на физиката на звездообразуването.

Лекционната част завърши с презентацията „Оптика на фемтосекундните импулси“ с лектор чл.-кор. проф. дфзн Александър Драйшу, ръководител на катедра „Квантова електроника“. Проф. Драйшу представи ключовите научни приноси във физиката на кратковремевите импулси, включително множеството Нобелови награди, дадени за проучвания в тази сфера. Проф. Драйшу подчерта и българският принос в областта, който е изключително значим.

В практическата част всички участници посетиха и се включиха в демонстрации в  Лаборатория „Фемтосекундна фотоника“, ръководена от чл.-кор. проф. дфзн Александър Драйшу.

Юлската лектория „Съвременни направления на природните науки“ е провеждана в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с традиционното съдействие на БАН и РУО София град. През 2024 г. събитието е в рамките на отбелязването на 135 години от преподаването на физика в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.