Факултетен семинар по тримерни порьозни метални структури

На 15 юни, вторник, от 16:00ч. ще се проведе факултетен семинар на тема “Тримерни порьозни метални структури получени чрез селективно разтваряне на аморфни и (нано-)кристални сплави”

Проф. дхн Тони Спасов ще представи нано- и микропорьозните метални структури.

Нано- и микропорьозните метални структури са обект на оправдан изследователски интерес. Тяхната силно развита повърхност, висока електро- и топлопроводимост, и механична стабилност определя различни приложения в катализа, сензорните устройства, филтрирането, биотехнологията и др. Разсплавяването чрез селективно разтваряне на по-малко благородния(те) метал(и) е един от начините за получаване на порьозни структури.

Един интересен и сравнително нов подход за получаване на такива фукционални материали включва използването на аморфни и нанокристални метални сплави като прекурсори.

Семинарът ще се проведе по Zoom: https://cern.zoom.us/j/68074149668?pwd=ZDVBWXZFcVN5L0IyMTZtQ2pFUVpiUT09

Meeting ID: 680 7414 9668
Passcode: 784535