Процедурата за кандидатстване за бакалаври във Физическия факултет е вече открита

Скъпи кандидат-студенти, процедурата за кандидатстване за бакалавърските програми във Физическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” е вече открита. В срок до 17:00 ч. на 30 юни 2021 г. можете да подадете необходимите документи чрез онлайн платформата https://online.uni-sofia.bg .

Повече информация относно цялата кандидатбакалавърска кампания можете да намерите тук.