Търсене
Close this search box.

Стипендия на МААЕ „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCFP)

Стипендията на MAAE „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCFP) вече е в сила и приема заявления от студенти с подходяща квалификация до 30 септември 2022 г.. Това е напълно финансирана стипендия за чуждестранни студенти.

Тя има за цел да увеличи броя на жените, които искат да направят кариера в областта на ядрената енергетика. Програмата подкрепя млади жени, които учат в области, свързани с ядрената енергия, да се присъединят към работата на МААЕ за насърчаване на безопасното и мирно използване на ядрената наука и технологии, като ядрено инженерство, ядрена физика и химия, ядрена медицина, изотопни техники, радиационна биология, ядрена безопасност, ядрена сигурност и неразпространение. Насърчаваме квалифицираните кандидатки, които учат по магистърски програми в области, свързани с ядрената енергетика, включително ядрена сигурност и право, да кандидатстват.

Стипендиите се отпускат ежегодно, като годишно се избират над 100 студентки в зависимост от наличността на средства. Те обръщат внимание на географско и езиково разнообразие, в допълнение към изискванията за допустимост. Избраните студенти получават до 20,000 евро за покриване на разходи за обучение и до 20,000 евро за разходи за живот по време магистърската им програма. След завършване на обучението си, студентите получават също така възможност да проведат стаж в продължение на до 12 месеца в МААЕ, в нейни партньорски организации, както и в промишлеността. Освен това на студентите се предоставят възможности да посещават и участват в различни образователни, професионални и мрежови събития.

От стартирането си през 2020 г. MSCFP е получила 1042 кандидатури, като са избрани 210 студенти от 93 националности които се обучават в 53 държави по света.

Повече информация за условия за кандидатстване по програма за стипендии „Мария Склодовска-Кюри“ на МААЕ може да откриете тук.