Ликвидационната сесия ще се проведе от 07.09 до 21.09.2022г.

От 7.09 до 21.09 ще се проведе Ликвидационна сесия за студентите от
Физическия факултет. За изпити, за които не са обявени дати на сайта до
7.09.2022 г., молим студентите да потърсят преподавателите и потърсят
удобна и за двете страни дата и час.