Алма матер и Обединеният институт за ядрени изследвания сключиха споразумение за сътрудничество

На тържествена церемония във Физическия факултет Алма матер и Обединеният институт за ядрени изследвания сключиха споразумение за сътрудничество. По време на събитието в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе открит и Информационен център на Обединения институт по ядрени изследвания.

Деканът на Физическия факултет проф. дфзн. Георги Райновски поздрави всички присъстващи и отбеляза, че от гледна точка на научната продукция, това е най-престижният факултет в България. По думите му в международните рейтингови класации, Софийският университет обикновено е на около 800 – 1000-но място, но по отношение на физическите науки той е сред първите 300 – 400 университета в света и това е най-доброто представяне на български университет. Това представяне се дължи преди всичко на научните изследвания, провеждани от учени във факултета, изтъкна проф. Райновски.

„В тези изследвания ядрената и субядрената физика играят видима и значима роля. Българската ядрена и субядрена физика е възникнала и се е развива главно в сътрудничество с лаборатории от Западна Европа, ЦЕРН и Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, на който България е съосновател. Именно сътрудничеството с Обединения институт, който тази година навършва 65 години, днес ни е събрало тук във Физическия факултет“, каза проф. Райновски. Той допълни, че през изминалите няколко месеца с подкрепата на Обединения институт и Агенцията за ядрено регулиране на територията на Физическия факултет е изграден Информационен център на Обединения институт. Това е малък, но модерен мултимедиен център, чиито основни задачи са да информира академичната общност за изследванията в Обединения институт и да показва какви са съвременните научни тенденции в областта на ядрената и субядрената физика по света. Центърът ще се използва и за работа с ученици и студенти по всички направления във физиката.

„Надяваме се, че като резултат от работата на Центъра ще се засили интересът на български учени към научната програма на Обединения институт, в която българското правителство инвестира значителни средства. Надяваме се също, в резултат на работата на Центъра, физиката като цяло и ядрените изследвания в частност, да станат по-популярни сред българските младежи“, каза в заключение проф. Райновски и подчерта, че всичко това не би било възможно без усилията на д-р Гущеров, който е организирал изграждането на Информационния център.

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков и зам.-директорът на ОИЕР проф. Костов откриха официално Информационния център и прерязаха лентата.

Пълномощният представител на България в Обединения институт и председател на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски изрази надежда, че Информационният център ще успее да постигне целта си. Според него за това ще са необходими много усилия, защото това е само началото. В България все по-малко младежи се насочват към тези специалности, които са необходими на ядрената енергетика и на науката, отбеляза г-н Бачийски. Затова този център трябва да се разглежда като една по-мащабна програма, която да събуди интереса на младите хора към науката, към физиката и ядрената енергетика. В заключение той пожела колкото се може повече младежи да се докоснат до високата наука чрез този информационен център и изрази надеждата си след известно време да се видят и резултатите на тази информационна кампания.

Ректорът и зам.-директорът на Обединения институт за ядрени изследвания проф. Костов подписаха споразумението между двете институции. Проф. Анастас Герджиков изрази радостта си от това сътрудничество и пожела успех на инициативата, а проф. Костов изрази увереността си, че с дейността на Информационния център към Софийския университет ще се даде възможност на много по-широки кръгове от българското население, българските учени и младежи да се запознаят със сериозните достижения на Обединения институт. Това ще даде възможност на българските преподаватели и учители да ползват реално продуктите, възможностите, които дава Обединеният институт, за повишаване квалификацията на преподаватели, учители и обучението на учениците. Проф. Костов изрази надежда, че младите хора ще се посветят на науката, на физиката и ядрените изследвания.

Споразумението за сътрудничество в научноизследователската дейност и обучението на научни кадри между Софийския университет и Обединения институт предвижда създаване и развитие на съвместни научни, образователни и иновативни дейности, подобряване на обучението на научни кадри, на студенти и докторанти от Университета и обмен на преподаватели в различни научни области: теоретична физика; фундаментална и приложна ядрена физика; физика на елементарните частици и атомното ядро; физика на кондензираната материя; мрежи, компютинг, изчислителна физика.

Двете институции ще провеждат съвместни фундаментални и приложни изследвания, включително използване на оборудването на Обединения институт и Университета. Ще се интегрират образователни и изследователски програми за подобряване на обучението на научни кадри, предвижда се разработване и внедряване в практиката на нови форми на такава интеграция, повишаване на квалификацията на научно-педагогическия персонал на Обединения институт по ядрени изследвания и Университета.

Институтът ежегодно ще приема студенти от Университета за международна студентска практика, както и ще предоставя организационна и методическа помощ за подобряване на студентските лаборатории на Университета.

Предвижда се още чрез Информационния център Софийският университет и Обединеният институт по ядрени изследвания да задълбочат сътрудничеството в научно-техническата област, в областта на обучението на научни кадри и популяризирането на природните науки.

Основна задача на Центъра е да популяризира дейността и постиженията на Обединения институт по ядрени изследвания, с цел привличане на млади хора към науката, включително и такива от етапа на училищното образование. Основните области на работа на Информационния център са работата със студенти, млади учени, ученици, учители, образователни центрове, високотехнологични предприятия.

Обединеният институт по ядрени изследвания ще провежда дистанционно и на място в Информационния център мастър-класове, лекции и семинари с участието на служители на Института. Сътрудничеството ще даде възможности за участие на студенти, изследователи и преподаватели от Софийския университет в програмите на Института, съгласно утвърден работен план.