Търсене
Close this search box.

БАКАЛАВРИ: Плащане на такси за учебната 2021-2022 г.

Бакалаврите, които ще се обучават във 2 курс, са освободени от такси. За тяхното записване е необходимо единствено попълване на формуляр. Информация за формуляра и това как да го попълните може да видите тук.

Записването на студентите, които ще се обучават в 3, 4 или 5 курс, става след попълване на формуляр (повече информация за него тук) и чрез плащане на семестриалната такса. Молим Ви да не изчаквате крайния срок!

Напомняме, че студентите с 6 и повече невзети изпити, трябва да подадат молба (вижте как тук), която ще бъде разгледана индивидуално. Проверете актуалността на имейлите си в Мудъл!

Студенти, които не са уредили статуса си до 01.10.2021 г. (не са подали молба за записване или прекъсване и/или не са платили семестриална такса) са застрашени от служебно отписване.

При въпроси се обръщайте към зам.-декан проф. дфзн Асен Пашов (pashov@phys.uni-sofia.bg) или към Цветанка Василева от отдел „Студенти“ (tzetzka@phys.uni-sofia.bg).