РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ: Отворена е кампанията за записване на избираеми и факултативни курсове за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.

Кампанията за записване за бакалаври започва от 4 октомври, а за магистри започва от 8 октомври 2021 г. Запознайте се с предлаганите избираеми курсове тук.

Вижте стъпките за записване на избираеми курсове в подсекцията Студентска администрация.

Факултативните курсове “Увод в университетската математика” и “Основни понятия в механиката”, които са силно препоръчителни за първокурсници, са добавени в графиците на всички специалности в първи курс. Препоръчваме заинтересуваните студенти да посетят първите занятия дори и да не са се записали в СУСИ.