Дистанционен форум ”Микроелектроника и Мехатроника”

На 21 октомври 2021 (четвъртък) ще се проведе форум ”Микроелектроника
и Мехатроника”.

Участието е свободно. Форумът би представлявал интерес за студенти,
докторанти и учени с отношение към инженерните науки.

Форумът се oрганизира  от Технически унивеститет и два клъстера.
Софийският университет е член на ”Клъстер по Микроелектроника и
Индустриални електронни системи”, а доц. Кирил Кирилов от Физическия
факултет е представител на СУ.

Ще има кратки 10 минутни представяния на фирми и институции, имащи отношение към темата. Форумът се очаква да е полезен за някои от специалностите във Физическия факултет като бакалаври КИ, КФЕ, магистри МЕИТ и за други специалности.

Програмата можете да видите по-долу или да свалите в PDF формат тук.

ВАЖНО: Участието във форума ще е дистанционно на адрес
https://meet.google.com/ptn-ojov-ufv ,
като ще има и излъчване и в youtube канал
https://www.youtube.com/c/TechnicalUniversityofSofia .

В края на събитието ще се проведе отворена дискусия.