Търсене
Close this search box.

СПЕШНО: Анкета във връзка с новите мерки срещу КОВИД-19

Днес, 20 окт 2021, сряда, деканският съвет ще реши как да продължи учебният процес и достъпът до сградите на ФзФ от четвъртък (21 окт) нататък. В тази връзка и съобразно заповедта на министъра на здравеопазването, която изисква от нас да проверяваме за зелени сертификати, си позволяваме да ви помолим да попълните следната анкета, като:

1) През обикновен уеб-браузър влизате в https://elearn.uni-sofia.bg/ с име и парола за СУСИ;

2) Отваряте анкетата чрез адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=64891;

3) За влизане в анкетата е необходимо да кликнете върху „Самозаписване (Student)“ и да въведете парола:  poll211019

4) Отговорете на двата въпроса в анкетата.

Анкетата е анонимна и информацията в нея ни е крайно необходима за взимане на адекватно решение, което максимално да съхрани качеството на учебния процес в тази трудна за всички епидемична обстановка!

Ръководството на Физическия факултет моли за бърза и честна реакция от ваша страна!