Бакалавърска програма

Компютърно инженерство

Приложна специалност със силна инженерна насоченост

Бакалавърска специалност Компютърно инженерство предоставя на студентите всички базови познания за проектиране, конструиране, използване и поддръжка на компютърни системи.

Завършилите специалността получават солидна обща подготовка в областта на приложната математика, природните науки, електронното инженерство и програмирането, съчетана със специализирани знания и умения в областта на съвременния хардуер, компютърни архитектури, компютърни мрежи, сензори, микроконтролери и т.н. Съдържанието на учебния план следва препоръчителните образователни изисквания, формулирани от международни професионални организации като ACM и IEEE.