Факултетен семинар: Дискретна дифракция и квази-недифрагиращи снопове

На 30 ноември от 16:15 ч. ще се проведе дистанционен факултетен семинар. Семинарът ще бъде асоцииран и с Климентовите четения.

Семинарът ще се проведе в платформата Zoom: линк
Meeting ID: 849 1963 5746
Passcode: 634312

Лектор: чл.-кор. проф. дфзн Александър Драйшу
Тема: Дискретна дифракция и квази-недифрагиращи снопове

Анотация: Дифракцията на светлината в непрекъснати среди би могла да се дефинира като всяко нейно отклонение от праволинейното й разпространение, ако то не е резултат от отражение (пречупване), изкривяване на хода на лъчите в среда с градиентен показател на пречупване или разсейване. За разлика от нея, дискретната дифракция се проявява при разпространение на светлина в периодична структура от силно свързани вълноводи. Ще бъдат представени експериментални резултати по генерирането на кохерентна бяла светлина в микроструктурирани оптични вълноводи с фемтосекундни импулси и по формирането на полихроматични дискретни солитони – самолокализирани вълнови пакети, чиято енергия е съсредоточена предимно в отделни вълноводи на периодичната структура. Във втората част на доклада ще бъде представен един от четирите типа (квази-)недифрагиращи снопове, които са точни решения на уравнението на Хелмхолц – (Гаус-)Беселовите снопове. Ще бъде представена експериментална техника, основана на подходи от сингулярната оптика, доказала работоспособността си до суб-7-фемтосекундната област при метрови дължини на разпространение на такива снопове.

Изтеглете анотацията в PDF формат тук.

чл.-кор. проф. дфзн Александър Драйшу