Заповед РД-01-973/ 26.11.2021 на Министъра на здравеопазването

Запознайте се с новата заповед от 26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването тук.

Основната промяна е удължаването на срока на настоящите мерки до 31 март 2022 г.

Следете за актуална информация относно наложените мерки в секцията COVID-19.