Международна лятна студентска програма в GSI/FAIR

Обявена е възможност за кандидатстване за международната лятна студентска програма в GSI / FAIR.

Програмата ще се проведе в интервала от 25 юли до 15 септември 2022 г.
За повече информация може да се обърнете към доц. д-р Калин Гладнишки (kag@phys.uni-sofia.bg) и към проф. дфзн Георги Райновски (rig@phys.uni-sofia.bg) или в сайта на GSI:

https://www.gsi.de/stud-pro/
https://hgs-hire.de/summer-program

Крайният срок за кандидатстване е 15 февруари 2022 г.